اخبار مدرسه

آموزشی

پرورشی

مشاوره

لینکستان

  • دانش آموزان برتر
سخن روز


رتبه های برتر علمی آموزشی دبیرستان

انتخاب شایسته دبیرستان نمونه دولتی صارمیه به عنوان مدرسه سرآمد استان

برنامه کلاس های کنکور

برگزاری کلاس های کنکور

دانش آموزان پایه چهارم

والدین سوم

اسامی رتبه های برتر پرورشی

جدول رتبه های برتر مسابقات

کسب رتبه استانی در مسابقات پرسش مهر

کسب رتبه اول مسابقات کتابخوانی توسط خانم مرضیه فرجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------